top of page

עיצוב בתים לעשירון העליון

תמר אלה גרינברג מתארחת בתכנית "המקצוענים", ונותנת לכם הזדמנות להציץ לבתים של עשירים ולראות כיצד הם מעדיפים לעצב את בתיהם.
bottom of page