top of page

אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני- על חלל הכניסה

הרושם הראשוני במפגש עם הבית נוצר כבר בכניסה לבית. אנשים רבים אינם מייחסים חשיבות מספקת לחלל הכניסה שהרי הוא חלל מעבר שאין שוהים בו. אך חלל הכניסה, הוא שמשאיר את הרושם הראשוני, ומייצר את הסקרנות להיכנס פנימה. והוא החלל האחרון שאנו פוגשים לפני צאתנו מהבית. חלל הכניסה מייצר את החיבור הראשוני שלנו למקום.

נקודת המעבר בין הפנים לחוץ היא שתקבע אם החלל שאנו עומדים לבקר בו ייחרט בזיכרוננו.


מבואה יכולה להיות פרקטית, ולהכיל ארון מעילים או נעליים, שידת מפתחות ומשקפיים, מראה או כלי למטריות. אך אין מניעה לקיים את שני הפרמטרים ביחד- גם פרקטית וגם מעוצבת.


אנו מציעות שלא לקנות לדוגמא: מראה ושידה שהם סט מוכן, להיפך... שכל אחד מהם נבחר לחוד ובקפידה, אבל יש ביניהם איזשהו קשר... אנחנו חושבות ששילוב של פריטים ייחודיים יוצר עניין והזדמנות לצקת מהאישיות שלכם לחלל הכניסה.


אפשר לייחד את אחד מקירות הכניסה על ידי חיפוי בריקים או טפט מיוחד. אפשר להשתמש בטכניקת צביעה אחרת. ניתן להדגיש את חלל הכניסה באמצעות משקוף עץ יפה. אפשר למקם שטיח שיגדיר וימרכז את החלל סביבו.


אנחנו מתייחסות מאוד בתשומת לב לבחירת התאורה בחלל הכניסה.


עדיף להשתמש בתאורה רכה ועדינה, באור חמים, שימתן את המעבר מהחוץ לפנים, מאשר להציף בתאורה חזקה שתגרום לרתיעה של ממש במגע הראשוני עם הבית. מנורת עמידה, או מנורת עם אהיל על השידה יכולה להיות פתרון מומלץ. אדם שנכנס זוכה להצצה אל פינה מוארת ברכות וחמימות. ומיד נוצרת אצלו סקרנות ורצון להיכנס ולחוות עוד.


פריטים שאספתם במסעותיכם יכולים לקשט את חלל הכניסה, והם יכולים גם להוות נושא לשיחה מיד עם כניסת האורחים הביתה.


תנו לעצמכם את החופש והאפשרות להתבטא באופן אישי. להבליט את מה שחשוב בעינכם

ו..." לדפוק כניסה".


Comments


bottom of page